ناجی بشر : وبسایت مهدوی , امام مهدی, انتظار و ظهور , امام زمان , مهدی , مهدویت

کانال تلگرام : @nb7ir

به نام خدا

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) در زمان حیاتشون بار ها اشاره به امام مهدی (عج) کردند که خواهد آمد و قدرت پیدا خواهد کرد و دنیا را پر از عدل قسط خواهد کرد

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) در ویژگی های امام مهدی (عج) میفرمایند که نامش هم نام من و از اهل بیت من است

نام اصلی امام مهدی (عج) نیز همان نام رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است

متاسفانه احادیث مختلفی هم نقل شده است که این قسمت به حدیث اضافه شده که " اسم پدرش هم اسم پدرم است " است و از این دسته از روایات سند معتبری ندارند

در معتبرین کتب احادیث و روایات زیر نقل شده است :

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) : « قیامت بر پا نمیشود مگر اینکه بیاید مردی از اهل بیت من که اسم او هم اسم با من است » . 1

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) : « قیامت بر پا نمیشود مگر اینکه بیاید مردی از اهل بیت من که نام با من است ، زمین را  مالک شود . او زمین را پر از قسط و عدل میکند ، همانگونه که جور پر شده است » . 2

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) : « دنيا به پايان نمى رسد تا آنكه مردى از اهل بيتم بر عرب حكومت كند كه اسم او اسم من است » . 3

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) : « روز و روزگار سپری نمیشود تا این که عرب را مردی از اهل بیت من که هم اسم با من است حاکم شود » . 4

پس میتوان گفت که عبارت " اسم پدرش هم اسم پدرم است " که احادیث برخی کتاب ها اضافه شده و صحت ندارد

پس نام پدر امام مهدی (عج) میتواند هر نامی باشد ولی نام خودش باید هم نام با رسول خدا (صلى الله علیه و آله) باشد و از اهل بیت باشد که همینطور است یعنی نام امام مهدی (عج) هم نام با رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است و از اهل بیت است

آپارات :

آپارات پاسخ به شبهه اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْمُ أبِیهِ اسْمَ أبِی

منابع :

  1. مسند أحمد ت شاكر ، ج 3 ، ص 491 ، ح 3571 ، [ + متن عربی حدیث ]
  2. المسند للشاشي ، ج 2 ، ص 110 ، ح 635 ، [ + متن عربی حدیث ]
  3. سنن ترمذى ، ج 4 ، ص 85 ، ح 2230 ، [ + متن عربی حدیث ]
  4. مسند أحمد ت شاكر ، ج 4 ، ص 202 ، ح 4279 ، [ + متن عربی حدیث ]  ؛ مسند أحمد ت شاكر ، ج 4 ، ص 142 ، ح 4098 ، [ + متن عربی حدیث ]